Na het overlijden van uw dierbare is het volgende belangrijk:

 • Waarschuw de huisarts in verband met een verklaring van overlijden.
 • Ga na of er wensen zijn vastgelegd in een:
  • testament
  • uitvaartcodicil
  • donorverklaring
 • Neem contact op met de Uitvaartregisseur:
  06 430 306 96 of 050 230 77 00/0591 20 12 71
 • Ga na of de overledene een uitvaartverzekering had.

In het gesprek met de Uitvaartregisseur dat zo spoedig mogelijk volgt, wordt gesproken over het al dan niet thuis opbaren, keuze voor begraven of cremeren en alle voor u belangrijke zaken. Niet alles hoeft in een gesprek op tafel te komen. In de dagen die volgen is er voldoende tijd.