U bent te allen tijde vrij in de keuze van de uitvaartonderneming, ongeacht uw verzekering. Dus niet alleen bij kapitaal-, maar óók bij natura­verzekeringen.

Bij de eerste wordt een som geld uitgekeerd en bij de tweede geldt dat er diensten worden verzorgd. Stelt u er geen prijs op dat de verzekerings-maatschappij een uitvaartondernemer voor u kiest, dan kan een dienstenpakket worden omgezet in een vergoeding, waarmee de rekening van de uitvaartonderneming van uw keuze wordt betaald.

Het kan ook zijn dat er geen uitvaartverzekering is maar dat er een bedrag apart is gezet. Ook dan geldt uiteraard de volledige keuzevrijheid.