Is er sprake van conflicten of 'lastige' situaties binnen de familie of kring van nabestaanden, dan kan De Uitvaartregisseur optreden als bemiddelaar. Wanneer er behoefte is aan meer diepgaande en langdurige begeleiding op dit vlak, dan kunnen wij u door­verwijzen naar onze ervaren coaches die gespecialiseerd zijn in rouw­verwerking en familiekwesties.

Nalatenschapscoach

Soms lukt het niet de nalatenschap in goed overleg te verdelen of te organiseren. In zulke gevallen is het goed om een nalatenschaps­coach in te schakelen. Deze coach probeert samen met alle betrokkenen overeenstemming te bereiken over de afhandeling van de erfenis. Wilt u meer weten of contact met de nalatenschapscoach? Neemt u dan contact met ons op.